Privacyverklaring

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen voor zover bij de latere verwerkingen niet anders wordt aangegeven.
"Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Serverlogbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser aan ons of onze webhoster / IT-dienstverlener doorgegeven en in logbestanden (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons voornamelijk legitieme belang bij het waarborgen van een probleemloze werking van onze website en voor de verbetering van ons aanbod.
 

Klantenrekening - bestellingen     

Klantenrekening
Bij het openen van een klantenrekening verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de daar aangegeven omvang. De gegevensverwerking dient om uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Uw klantenaccount wordt dan verwijderd.


Verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens voor bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de afhandeling van uw aanvragen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet verstrekken van de gegevens heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst tot stand komt. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen verzendbedrijven en dropshipping providers, betaaldienstverleners, dienstverleners voor de orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.
 

Contact - Beoordelingen     

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Bij het gebruik van het contactformulier verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen in de door u verstrekte mate. De gegevensverwerking dient om contact met u op te kunnen nemen. Door het versturen van uw bericht geeft u toestemming voor de verwerking van de doorgegeven gegevens. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO met uw toestemming.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Daarna worden uw gegevens gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Gegevensverzameling bij het schrijven van een commentaar
Wanneer u commentaar geeft op een artikel of een bijdrage, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen voor zover u die heeft verstrekt. De verwerking dient om commentaar mogelijk te maken en weer te geven. Door het versturen van het commentaar stemt u in met de verwerking van de doorgegeven gegevens. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd.


Wanneer uw commentaar wordt gepubliceerd, wordt alleen de door u opgegeven naam gepubliceerd.

Wanneer u uw commentaar levert, wordt bovendien uw IP-adres opgeslagen om misbruik van de commentaarfunctie te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Door het indienen van het commentaar stemt u in met de verwerking van de doorgegeven gegevens. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Uw IP-adres wordt dan gewist.


Beheer van koopwaar

Gebruik van een extern goederenbeheersysteem
Wij gebruiken een enterprise resource planning systeem voor contractverwerking in het kader van de orderverwerking. Hiervoor worden uw in het kader van de bestelling verzamelde persoonlijke gegevens doorgegeven aan
Pickware GmbH, Goebelstr. 21, 64293 Darmstadt, Duitsland
doorgegeven.Dienstverlener voor betaling    

Gebruik van PayPal
Op alle PayPal-transacties is het privacybeleid van PayPal van toepassing. U kunt dit vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-fullCookies 
 
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.
Wij gebruiken deze cookies om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na een paginawijziging te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Daarvoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.
De verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f DSGVO van ons doorslaggevend legitiem belang om de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod te garanderen.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door het selecteren van de juiste technische instellingen in uw internetbrowser kunt u gewaarschuwd worden voordat cookies worden geplaatst en individueel beslissen over de aanvaarding ervan, alsmede de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Hoe u cookies in de belangrijkste browsers kunt beheren (inclusief deactiveren), kunt u te weten komen door op de onderstaande links te klikken:

Analyse     

De hieronder beschreven gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang

- in de behoeftegerichte en gerichte vormgeving van de website, bijv. bij analyse- en statistiekinstrumenten.

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 lid 1 letter f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.


Gebruik van Google Analytics
Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
De gegevensverwerking dient om deze website en de bezoekers ervan te analyseren. Daartoe zal Google in opdracht van de exploitant van deze website de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.
Google heeft zich gecertificeerd in overeenstemming met de VS-EU-overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield" en is dus verplicht zich te houden aan de Europese richtlijnen inzake gegevensbescherming.
U kunt het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].
Om het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op verschillende apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich afmelden op alle gebruikte systemen en apparaten om dit volledig effectief te laten zijn. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er opnieuw verzoeken naar Google gestuurd. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld: Opt-out van Google Analytics.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/.Plug-ins

Gebruik van Facebook plug-ins
Deze website maakt gebruik van plug-ins van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook" ). Wanneer u pagina's van onze website oproept die van een dergelijke plug-in zijn voorzien, wordt een verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door uw browser te informeren. Daardoor wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u als Facebook-lid bent ingelogd, wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in functies (bijv. klikken op de "Like"-knop, commentaar geven) wordt deze informatie ook aan uw Facebook-account toegewezen, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt.
Als u niet wilt dat Facebook de verzamelde informatie direct aan uw Facebook-profiel toewijst, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook afmelden of het laden van Facebook-plug-ins op onze pagina's blokkeren met een "Facebook-blocker".
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.


Gebruik van Twitter plug-ins
De functies van de dienst Twitter zijn in onze website geïntegreerd. Twitter is een social media portal van het bedrijf Twitter Inc.,795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, (USA).
Wij maken gebruik van Twitter plug-ins. Wanneer u een overeenkomstige pagina oproept die een dergelijke plug-in bevat, worden gegevens uitgewisseld met de servers van Twitter die zich in de VS bevinden. Ook bij interacties die met de verschillende Twitter-plug-ins mogelijk zijn, wordt de betreffende informatie over u verzameld en aan Twitter doorgegeven en opgeslagen. Als u ook lid bent van Twitter en op het moment dat u de plug-in gebruikt bij Twitter bent ingelogd, wordt de verzamelde informatie over uw websitebezoek aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt.
Als u niet wilt dat Twitter de informatie koppelt en samenvoegt met de gegevens van uw Twitter-account, moet u zich bij Twitter afmelden voordat u onze website bezoekt.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Twitter vindt u op https://twitter.com/privacy.


Gebruik van Pinterest plug-ins
Deze website maakt gebruik van plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest").
U kunt de verschillende logo's die de plug-in bevatten (bijvoorbeeld de "Pin-it knop" of de "P″ knop) bekijken op de volgende link: https://business.pinterest.com/pin-it-button/.
Als u een overeenkomstige pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, wordt een verbinding tot stand gebracht tussen uw computer en de servers van Pinterest en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door uw browser te informeren. Zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, worden doorgegeven aan de Pinterest-server in de VS. Dit geldt ongeacht of u geregistreerd of ingelogd bent bij Pinterest. De overdracht vindt ook plaats voor gebruikers die niet geregistreerd of ingelogd zijn.
Als u ook lid bent van Pinterest en ingelogd bent op Pinterest op het moment dat u de plug-in gebruikt, worden de verzamelde gegevens over uw bezoek aan de site gekoppeld aan uw Pinterest-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Ook in het geval van interacties die mogelijk zijn met de verschillende Pinterest plug-ins, wordt de betreffende informatie over u verzameld en doorgegeven aan Pinterest en opgeslagen.
Als u niet wilt dat Pinterest de informatie koppelt en samenvoegt met de gegevens van uw Pinterest-account, moet u uitloggen bij Pinterest voordat u onze website bezoekt. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Pinterest vindt u op https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

 
Gebruik van Instagram plug-ins
Deze website maakt gebruik van plug-ins van de onlinedienst Instagram, die wordt beheerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram").
Wanneer u pagina's van onze website oproept die voorzien zijn van een dergelijke plug-in, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Instagram en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door uw browser te informeren. Hierdoor wordt zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, doorgegeven aan de servers van Instagram.
Als u op Instagram bent ingelogd, wijst Instagram deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-infuncties (bijv. klikken op de knop "Instagram") wordt deze informatie ook aan uw Instagram-account toegewezen, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt.
Als u niet wilt dat Instagram de verzamelde informatie rechtstreeks aan uw Instagram-account toewijst, moet u zich voor uw bezoek aan onze website afmelden bij Instagram of het laden van de Instagram-plug-in op onze website blokkeren met een add-on, bijvoorbeeld de scriptblocker "NoScript" (noscript.net) voor uw browser.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Instagram, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388.Rechten van de betrokkene en opslagperiode

Duur van de opslag
Nadat de overeenkomst volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na afloop van de periode gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u volgens art. 15 tot 20 DSGVO de volgende rechten: het recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van Art. 6 (1) f DSGVO en tegen verwerking ten behoeve van direct marketing conform Art. 21 (1) DSGVO.

Neem desgewenst contact met ons op. De contactgegevens vindt u in ons impressum.

Klachtrecht bij de toezichthoudende autoriteit
Overeenkomstig art. 77 DSGVO heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.


Recht van bezwaar
Indien de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f DSGVO, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betrokken gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons daarvan in kennis te stellen. Nadat het bezwaar is gemaakt, zullen wij de verwerking van de betrokken gegevens met het oog op direct marketing stopzetten.


Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de in IT-recht gespecialiseerde juristen van de Händlerbund en wordt voortdurend gecontroleerd op juridische conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten. Meer informatie vindt u op: https://www.haendlerbund.de.

laatste update:  19.11.2018